Bønneuken for kristen enhet

Tema

Materiell

Arkiv

Materiell 2024

På denne siden finner du gudstjenestemateriell, daglige tekstmeditasjoner og bønner for de åtte dagene under bønneuken, utleggelse av tema, plakat og annet materiell til bruk under Bønneuken for kristen enhet 2024 – alt til nedlastning.

Tilrettelagt materiell kan tilpasses til bruk på lokalt nivå. Det må tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen.

Plakat og banner

Det skriftlige materiellet er tilrettelagt i felleskap med Kommisjonen for tro og kirkeordning i Kirkenes verdensråd og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet. Oppgaven med å velge tema og utarbeide tekstutkast til Bønnedagsmateriellet ga de til en økumenisk gruppe fra Burkina Faso ledet av det lokale Chemin Neuf –fellesskapet (CCN). Dette materiellet er oversatt til norsk av Andreas Benestad. Det grafiske materiellet er laget av Norges Kristne Råd.